ค้นหาบล็อกนี้http://www.pantip.com/cafe/chalermthai/topic/A9566161/A9566161.html

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2553

ผลงานการ์ตูนเรื่องที่ ๒ "ในจินตนาการ"

                                                                                    1
                                                                                 2
                                                                                    3
                                                                                 4
                   5

             6  


                                                                                     7
                                                                               9


10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

28

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

The END


วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2553

BLEACH & NARUTO

1

2

3

4-5

6

7

8
9

                                                                                 10
                                                                             11
                                                                                       12
                                                                               13
                                                                              14
                                                                              15
                                                                                  16
                                                                               17
                                                                               18
                                                                               19
                                                                               20
                                                                               21
                                                                                   22
                                                                                 23
                                                                                 24
                                                                                   25
                                                                               26
                                                                                   27
                                                                             28
                                                                                29
                                                                                30
      
                                                                                  31
                                                                             32
                                                                                     33
                                                                                    
                                                                                  34

          

                                                                                    35

    
                                                                                    36

   
                                                                               37

                                                                              38

                                                                             39

                                                                              40

                                                                               41
                                              
                                                                             42

                                                               โปรดติดตามตอนต่อไป--------->